การศึกษา17092

กำชับอาชีวะรัฐ-เอกชนลุยจัดทวิภาคี ห่วงเด็กเมินเรียนสายเกษตร

กำชับอาชีวะรัฐ-เอกชนลุยจัดทวิภาคี ห่วงเด็กเมินเรียนสายเกษตร

การศึกษา17092

การศึกษา เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง การศึกษา รมว. ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการอาชีวศึกษา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หรือโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน การศึกษา หลักสูตร และแนวทางการเรียนการสอน ซึ่งทุกท่านในฐานะผู้บริหารจะต้องมีการปรับตัว และปรับรูปแบบวิธีการบริหารจัดการให้มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเรื่องหลักสูตร อาชีพ ระบบการเรียนรู้ ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับผู้เรียนให้มากขึ้น และเศรษฐกิจ ซึ่งวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดคือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดังนั้น วันนี้จึงขอให้ผู้บริหารโฟกัสเรื่องของระบบทวิภาคีให้มากขึ้น การศึกษา โดยให้แต่ละสถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดหรือ KPI ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การศึกษา ขณะเดียวกันขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาการใช้จ่ายเงินในหมวดค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การศึกษา และค่าจัดการเรียนการสอนให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยตรงกับผู้เรียนให้มากที่สุด

ธุรกิจ17091 Previous post อนาคตใหม่ของ กัญชง กับธุรกิจเฮลท์แคร์
อาหาร17092 Next post ดื่มด่ำในดินเนอร์สุดแสนพิเศษ กับอาหาร 3 สไตล์